miércoles, 1 de mayo de 2013

ADAM ONDRA - A FEW FORGOTTEN 9A ROUTES

Bernartwood ofrece imágenes espectaculares de Adam Ondra realizando las ascensiones a Xaxid Hostel 9a/+ - Mišja Peč / Osp / Slovenia, Tanec Kuřátek 9a - Jáchymka cave / Moravia Carst / Czech republic y
Perlorodka 9a+ - Lidomorna sector / Holštejn crag / Moravian Cars / Czech Republic.

No hay comentarios: